Categoriearchief: Geen categorie

Tennissen mag weer

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen.

Dubbelen mag weer

Vanaf 20 mei mag er ook gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan. Mits gecontroleerd en met 1.5 meter afstand.

De KNLTB geeft aan dat verenigingen dit aan hun leden kunnen communiceren nadat ze deze versoepeling hebben afgestemd met de gemeente.

Hoe zit het met de jeugd t/m 18 jaar?

Dit blijft nog hetzelfde. Dat wil zeggen dat er een toezichthouder nodig is. Zie de wijzigingen voor jeugd in fase 2 vanaf 11 mei op de website van de KNLTB.

Wat zijn de regels tijdens het dubbelspel?

Er dient altijd 1.5 meter afstand gehouden te worden. Dit geldt zowel tijdens het tennissen als ook naast de baan. Let hierbij ook op de volgende richtlijnen:

 • Ga tijdens het tennissen/padellen niet dichtbij elkaar zitten (bankje/stoelen)
 • Geef geen high fives
 • Wissel van baanhelft met de klok mee
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan
 • Houd altijd minstens een racketlengte afstand

Terras en clubhuis blijven nog gesloten

Het clubhuis en terras moeten nog gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt de mogelijkheid of sportkantines per 1 juli weer open mogen.
Lees hier de laatste update van de maatregelen van de overheid.

Hoe zit het met clubactiviteiten?

We mogen t/m 2 augustus interne wedstrijden/wedstrijdvormen op de vereniging organiseren. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen. De KNLTB: “Je kunt hierbij denken aan tenniskidstoernooitjes, een toss-avond, een laddercompetitie of clubkampioenschappen.”
Bij de veelgestelde vragen geeft de Bond aan dat we binnenkort meer informatie ontvangen over het organiseren van interne wedstrijden, zoals stappenplannen en een toolkit.

Clubkampioenschappen TC Usquert

Het bestuur heeft besloten voorlopig geen clubkampioenschappen te organiseren, tenzij terras en clubhuis vervroegd open mogen.

Toss-avonden

Aangezien we graag weer toss-avonden willen organiseren, hebben we hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. Zodra we reactie ontvangen, laten we dit uiteraard z.s.m. aan de leden weten.

KNLTB Competitie 2020

De competitie die vanaf september gespeeld wordt, heet de KNLTB Competitie 2020. De inschrijving voor de KNLTB Competitie 2020 wordt opnieuw opengezet, waardoor ook nieuwe teams kunnen worden gevormd en aangemeld. De competitiesoorten en klassen vanuit de Voorjaarscompetitie worden één-op-één overgenomen naar de KNLTB Competitie 2020. Nadere info volgt z.s.m. Klik hier voor de speeldata van de KNLTB Competitie 2020.

Jeanet Woldring-Droper, namens het bestuur.

Corona update 4 mei

Standpunt Gemeente

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Gemeente:

Op het gebied van sport gelden vanaf 29 april 2020 de volgende richtlijnen in onze gemeente:

·         Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in de buitenlucht onder begeleiding in georganiseerd verband trainen. Verenigingen kunnen trainingen en andere sportieve activiteiten die buiten plaatsvinden voor de basisschooljeugd daarom weer volledig opstarten.[1] Officiële wedstrijden blijven wel verboden omdat deze leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.

·         Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen weer onder begeleiding in georganiseerd verband sporten in de buitenlucht. Zij moeten daarbij wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. We verwachten van verenigingen dat zij erop toezien dat de anderhalvemetermaatregel wordt nageleefd. We moedigen verenigingen daarbij aan om met creatieve trainingsvormen te komen waarbij het makkelijker is om 1,5 meter afstand te houden.

·         Trainingen mogen een maximale duur hebben van 2 uur. Daarnaast dient er een half uur tussen twee trainingen te zitten om grote stromen mensen te voorkomen.

·         Verenigingen kunnen hun activiteiten uitvoeren in de openbare ruimte of gebruik maken van een gemeentelijke buitensportaccommodatie. Ook verenigingen die normaliter binnen sporten kunnen nadenken over vormen van training die buiten kunnen plaatsvinden. Let wel dat wij niet kunnen garanderen dat de openbare ruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is.

·         Kinderen komen waar mogelijk zelfstandig naar de vereniging. Ouders die hun kinderen brengen moeten ook meteen weer weggaan. Het is niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan.

·         Kleedkamers, kantines, clubgebouwen en sanitaire faciliteiten blijven gesloten. Kinderen moeten dus thuis omkleden en douchen. Dit geldt voor zowel kinderen tot en met 12 jaar als voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar.

    ·         Voor iedereen boven de 19 jaar blijven de oude maatregelen van toepassing. Voor hen geldt dat zij nog geen georganiseerde sportactiviteiten inclusief trainingen en wedstrijden kunnen doen, ongeacht het type sport. Uiteraard blijft het wel mogelijk om individueel in de openbare ruimte te sporten met inachtneming van de landelijke maatregelen.

Wat betekent dit voor TC Usuert?

Op 30 mei heeft Aafke uitgebreid gesproken met iemand van de Gemeente  en vervolgens ook nog met de KNLTB. In die gesprekken is verwoord dat wij van mening zijn dat tennis een typische één op één sport is en dat we vinden dat de mogelijkheden daarin nu wel zeer beperkt worden voor m.n. voor de oudere jeugd.

Trainingen voor de jeugd mogen wel in georganiseerd verband, echter één op één spelen in een onderling partijtje mag niet. Zou dit wel gebeuren dan kan dit leiden tot een boete van 300 euro.

Het begrip was er zeker, of er verder iets mee gedaan kan worden is afwachten.Corona Update 21 april

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei.

Dat betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor tennissen, padellen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar. De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar en de KNLTB maakt scenario’s en toolkits voor het sporten in 1.5 meter samenleving.

Wat betekent dit voor TC Usquert?

De KNLTB werkt het scenario uit voor tennis en padel voor jeugd t/m 18 jaar. Hierin nemen ze ook de adviezen en ideeën van verenigingen en leraren mee en toetsen ze de praktische haalbaarheid.

Ook wordt een uitgebreide ‘toolkit’ ontwikkeld, zodat verenigingen en leraren snel en makkelijk kunnen opstarten binnen de geldende richtlijnen.

De richtlijnen en uitvoering wordt nu eerst met NOC*NSF en de VSG afgestemd. Gemeenten maken hierover verder afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

TC Usquert wacht de richtlijnen en toolkit van de KNLTB af waarna wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

De voorjaarscompetitie waaraan een damesteam aan zou deelnemen, wordt verplaatst naar het najaar.

Lees meer over de Corona-update op de website van de KNLTB

TC Usquert blijft dicht tot en met 28 april

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportverenigingen moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit betekent concreet dat TC Usquert tot en met 28 april dicht blijft.

KNLTB Voorjaarscompetitie

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei. Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april.

De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competitie haalbaar is of dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Op de KNLTB website lees je meer informatie.

Zomeravondcompetitie Noord-Groningen

De zomeravondcompetitie (onderlinge Noordgroninger dorpencompetitie) gaat niet door. Coördinator Adriaan Beukema heeft laten weten te stoppen met de organisatie vanwege de crisis in zijn gezin. Er wordt geopperd de competitie te verplaatsen tot na de zomervakantie. Adriaan hoopt dat er iemand opstaat om de functie misschien al dit jaar voort te zetten.

Jeanet Woldring-Droper, VCL

KNLTB Voorjaarscompetitie uitgesteld

De verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie.

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei. Dit heeft de Bond vandaag laten weten.

Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Ze houden zich hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

De KNLTB Voorjaarscompetitie voor senioren en junioren start met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken.

Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven voor het hervatten van de wedstrijden, informeren wij hierover en worden de speeldata zo snel mogelijk aangepast op MijnKNLTB.

Tennis en het coronavirus

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De maatregelen gaan 15 maart 18.00 uur in en gelden t/m 6 april.

Alle activiteiten staken

De KNLTB roept daarom alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

Tennisclub Usquert geeft gevolg aan deze oproep.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. De KNLTB zal zich de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan.

Het bestuur TC Usquert

Start Voorjaarscompetitie 2020

Op 5 maart is de competitie-indeling bekendgemaakt. Over precies een maand start de KNLTB Voorjaarscompetitie, de grootste tenniscompetitie van Europa. Dit jaar doen er ruim 31.000 teams van 1600 verenigingen mee aan wat velen beschouwen als, de mooiste periode van het tennisseizoen.

TC Usquert doet mee met 1 damesteam bestaande uit Hanneke Flikkema, Anne Haalboom, Karen Hansems, Roelien Werkman, Gerrie Flikkema en Jeanet Woldring.

Dit team speelt in de Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2020 Dames Dubbel 1e klasse (!) op de donderdagochtend: 3x thuis en 3x uit.

De competitie start voor ons team op donderdag 16 april en eindigt op 4 juni.

Bij de jeugd was helaas opnieuw onvoldoende belangstelling. Het bestuur hoopt nog steeds dat we het volgende seizoen wel een jeugdteam enthousiast kunnen krijgen. 

Najaarscompetitie 2019

De indeling voor de KNLTB Najaarscompetitie 2019 is vandaag bekendgemaakt.

TC Usquert doet mee met één damesteam in dezelfde samenstelling als de Voorjaarscompetitie waar zij kampioen geworden zijn.

Het team bestaat uit Hanneke Flikkema, Gerrie Flikkema, Karen Hansems, Roelien Werkman, Anne Haalboom en Jeanet Woldring.

Grote deelname

Volgens de Bond wordt de Najaarscompetitie steeds populairder. Dit jaar doen er maar liefst 21.023 teams mee, waarvan 14.444 teams aan de Najaarscompetitie Landelijk, 2577 teams aan de Junioren Competitie en 4002 teams aan de Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie). Dat zijn in totaal ruim duizend teams meer dan in 2018.

Geen jeugdteam

Helaas heeft het bestuur geen jeugdteam op de been kunnen krijgen, wellicht volgend jaar.

Indeling

Het damesteam speelt tegen Mentheda1 en 2, De Kalkwijck 1, Nohn 1, Schipborg 1 en Haren 2. 

De competitie start op donderdag 12 september 2019 en de eerste wedstrijd is een thuiswedstrijd tegen Mentheda 1. Publiek is van harte welkom!

Tussenstand 3 oktober 2019

Tussenstand 17 oktober 2019

Eindstand

Op 24 oktober won het damesteam met 3-1 van Nohn waardoor wij met 22 punten op de eerste plaats zijn geëindigd. Wederom kampioen!

Jeanet Woldring, verenigingscompetitieleider

Start zomeravondcompetitie 2019

De indeling van de zomeravondcompetitie 2019 is bekend.

Wat houdt de zomeravondcompetitie in?

De regionale* zomeravondcompetitie is bedoeld voor de recreatieve speler, die niet meedoet aan een andere competitie. Met recreatieve spelers worden spelers bedoeld met de speelsterktes 9 en 8.

Hoeveel en welke partijen worden gespeeld?

Een team bestaat minimaal uit 2 dames en 2 heren. Je speelt 6 wedstrijden waarvan 3 thuis. Tegenstanders zijn de verenigingen uit Noordoost-Groningen.

Per avond worden 4 partijen van 45 minuten gespeeld: 2 mix, 1 dames- en 1 herendubbel. Er wordt gespeeld op door-de-weekse avonden in mei en juni. Bij Usquert op de woensdag avond tussen 19.00 en 21.00 uur.

Ons team bestaande uit Anne Haalboom, Saskia van Ham, Addo van der Eijck en Hans Hol speelt de volgende partijen:

 • Donderdag 9 mei:     LEO 4 – Usquert 1 te Loppersum
 • Woensdag 15 mei:   Usquert 1 – Mentheda 3 te Usquert
 • Woensdag 22 mei:   Usquert 1 – Odivia 2 te Usquert
 • Woensdag 29 mei:   Usquert 1 – LEO 4 te Usquert
 • Donderdag 30 mei:  Mentheda 3 – Usquert 1 te Middelstum
 • Vrijdag 7 juni:              Odivia 2 – Usquert 1 te Eenrum

De thuiswedstrijden beginnen om 19.00 uur.

De zomeravondcompetitie is altijd de moeite waard om als toeschouwer bij aanwezig te zijn: gezellige sfeer op de baan, leuke partijen, lekkere koffie en een plezierige nazit. Een aanrader dus op de woensdagavond!

*niet te verwarren met de Zomeravondcompetitie van de KNLTB